juli 7, 2015 door Redactie met 0 reacties

Misschien tweede casino voor Amersfoort


Er komt misschien een tweede casino in Amersfoort, zeker als het aan het B&W ligt. Zij wil bij alle fracties in de raad nagaan hoe zij over dit plan denken. De burgemeester schrijft in een brief aan de raad dat in vergelijk met andere steden er in Amersfoort gemakkelijk een casino bij kan. Er is in de Verordening Speelautomaten van 1933 vastgelegd dat er één casino in Amersfoort is toegestaan. Het college geeft nu aan dat er vraag is naar een tweede speelhalautomaat in de stad. Het college geeft ook aan dat een speelhal een relatief veilige omgeving biedt om te gokken. De burgemeester schrijft: ‘een speelautomatenhal is in die zin een gecontroleerde omgeving waar toezicht is en een gerede kans om spelers op hun gedrag aan te spreken en zo mogelijk in contact te brengen met hulpverlenende instanties.’

Of het er nu gaat komen is nog niet bekend…